MERVA – Mereltä vaaroille: pienten matkailutoimijoiden vastuullisen verkostoitumisen edistäminen 2023

MERVA -hankkeen puitteissa järjestetään teemailtoja matkailuilualan yrittäjille. Raahessa yrittäjät kokoontuivat tällä kertaa yhteen illan isännän, Jorma Romppaisen, toiveen mukaisesti tarinallistamisen äärelle. Järvelän järven Grilli-Cafeen yrittäjä toivoi illasta vinkkejä, miten järvessä asustelevaa näkkiä voitaisiin hyödyntää paikan ja alueen markkinoinnissa.
Erikoistutkija ja projektipäällikkö Ulla Lehtinen kertoo meille MERVA- hankkeesta, jolla lisätään pienten, syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden matkailuyritysten yhteistyötä ja verkostoitumista. Projekti myös edistää vastuullisten toimintatapojen ja parhaiden käytäntöjen oppimista.
Hanke perustuu matkailualan hankkeiden (TourSME, LAKU) ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueen matkailutoimijoilta saatuihin kokemuksiin kehittämällä syntyneitä yritys- ja toimijaverkostoja. Maatalous- ja metsäministeriö on antanut tänä vuonna rahoitusta vastaaviin hankkeisiin, joita on koko maassa yhteensä 34.

Lopuksi Romppainen yrityksestään, jossa moni pysähtyy tauolle matkatessaan.